Tilknyttet et lokalt bispedømme

Det er ikke vanskelig å finne eksempler på gode prosjekter som er satt i gang, men som har gått dukken på grunn av dårlig styring og korrupsjon. Dessverre er samvirkeopplegget sårbart, fordi håndtering av penger på andres vegne byr på fristelser.
Teta Project er juridisk og organisatorisk en del av kvinnearbeidet innen den lutherske kirken i Kenya (Evangelical Lutheran Church in Kenya). Dermed har vi de nødvendige registreringer i orden for å drive virksomheten, og regnskapsmessig inkludert revisjon hører hjemme under bispedømmets opplæringsarbeid.
Dette er også gjort fordi man ser viktigheten av å spre kunnskap og interesse for dette arbeidet i bispedømmets nedslagsfelt. Men i retningslinjene for prosjektet ligger et prinsipp om akkordarbeid og kontant oppgjør ved enhver transaksjon. Dette sørger for at ingen blir sittende med tilgodehavender eller gjeld, noe som er viktig i dette lokalsamfunnet, der ofte den svakeste part taper når det kommer til krav og rettsaker.

Det er stengt for kommentarer.